Gwarancje

Wierząc w wysoki poziom naszych usług, obejmujemy je gwarancją.

 • Wypełnienia : 2 lata
 • Leczenie kanałowe : 3 lata
 • Korony i mosty  : 2  lata
 • Protezy zębowe : 2 lata

Czas gwarancji rozpoczyna się od zakończenia usługi.

Warunki gwarancji

Warunkiem gwarancji jest wizyta kontrolna u lekarza prowadzącego przeprowadzana co 6 miesięcy; w szczególnych sytuacjach może być wyznaczony indywidualny plan wizyt kontrolnych.

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych, takich jak np. korony tymczasowe, protezy natychmiastowe
 • prac, przy których pacjent został poinformowany o ograniczeniu gwarancji lub jej braku
 • prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta mimo braku wskazań,
 • ponownego leczenie kanałowego, w przypadku, kiedy ząb leczony był wcześniej poza Kliniką Zubar

Gwarancji nie podlegają także uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej pacjenta
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • złamań zębów będących w trakcie leczenia kanałowego
 • złamań zębów po leczeniu kanałowym, które nie zostały odbudowane protetycznie
 • nieszczęśliwych wypadków, urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian zapalnych w przyzębiu
 • istniejącej choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływa na jamę ustna i zęby Pacjenta.