Polityka prywatności oraz cookies w firmie Usługi Medyczne Staniszewscy Spółka Jawna

Wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Medyczne Staniszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ul. Leśnej 9, zwane w dalszej części Kliniką Stomatologiczną ZUBAR.

2) Klinika Stomatologiczna ZUBAR zbiera i przetwarza dane w związku z:

a. świadczeniem usług medycznych

b. świadczeniem usług drogą elektroniczną

c. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy

d. podejmowanymi działaniami marketingowymi

3) W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Klinika Stomatologiczna ZUBAR zbiera i przetwarza m.in. następujące dane:

a. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta

b. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia

c. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Zapewnienie zabezpieczenia

społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Profilaktyka zdrowotna.

Art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Postawienie diagnozy medycznej.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresem przechowywania dokumentacji medycznej wynikającym z przepisów prawa lub do dnia odwołania zgody.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Klinika Stomatologiczna ZUBAR umożliwia kontakt:

a. za pomocą e-maila: pruszkow.klinika.zubar@gmail.com lub brwinow.klinika.zubar@gmail.com

b. drogą pocztową: Klinika Stomatologiczna ZUBAR, ul. Leśna 9, 05-840 Brwinów

c. w recepcji Kliniki Stomatologicznej ZUBAR w Brwinowie lub w Pruszkowie

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail Klinika Stomatologiczna ZUBAR nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

8) Strona internetowa www.zubar.pl zwana dalej Serwisem zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

9) Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

10) Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

11) Operator Serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c. możliwości logowania do serwisu;

d. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.

12) Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

13) Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

14) Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu.

15) Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

16) Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

17) Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl